Kursen är inte öppen för anmälningar

Kroppsmedvetenhet och befriande rörelse

Rörelseträning för att medvetandegöra kroppens intelligens

Kroppsmedvetenhet & Befriande rörelse

Vad är det?

Kan du inte längre göra allt det där du brukade göra? Kanske upplever du smärtor och stelhet.  

Medvetenheten om kroppen och dig själv är inget man kan ge till någon utan det är något bara du själv kan skapa och erövra. Om du tillåter dig och är lite nyfiken. 

För att kunna ta kontrollen och makten över sin kropp behöver man skapa sig en medvetenhet om den. 
Vi kan släppa många begränsningar och felaktiga rörelsemönster genom att bryta invanda mönster, 
återintroducera och visa kroppen på dess olika valmöjligheter.

Följ med på en resa som kan förändra hur du ser på dig själv där du får öppna för ny kroppskontakt och rörelseglädje. Lär känna din kropp och börja jobba med den - inte emot den.


Snart börjar en ny omgång av Kroppsmedvetenhet och Befriande rörelse där du lär dig mer om vilka signaler du ger dig själv och din kropp. 

Utforska och lära dig lyssna lite mer på vad din kropp vill säga dig och ge den möjlighet att hitta nya 
(eller nygamla) vägar, möjligheter och rörelsemönster. 

Du skapar en ökad förståelse till varför vissa besvär uppstår och lär dig vad du kan göra för att förändra och förbättra det. Genom rörelseträning, övningar och tekniker för hela kroppen, får du ökad kroppskännedom, ökad rörlighet och minskar eventuella besvär och smärta. 

Rörelseträning, Hållningsövningar, Balans, Mindfulness och Meditation


Vi ses vid 10 tillfällen under 1,5 timme
(Du kan även köpa bara 5 tillfällen)
 
Start - Tisdag 21 februari kl 18.30-20

Vi jobbar med längre lektioner för att verkligen kunna känna in kroppen på djupet. För att
känna in och förstå kroppens signaler, komma i kontakt med övningarna och känna in skillnaden de gör.

Det är mindre en grupp så alla kan få individuellt stöd och hjälp.


Vi ses online via kursplattform och zoom

Vad några tidigare deltagare tycker

Att det lilla gör ofta det stora. Jag har fått en helt ny förståelse för hur hela kroppen samverkar. Jag har såklart fattat det innan också, men du, Monica, är oerhört duktig på att förklara och berätta samtidigt som vi gjorde övningarna. Och att jag inte skulle prestera! "

Att det är viktigt att ta hand om kroppen, bli medveten om beteenden som jag har utan att tänka på det. Att allt är information och att det går att använda den informationen "

" Så tydligt att kroppen är en helhet och att allt hänger ihop "

" Ökad kännedom om kroppen och hur ” lite” som behövs för stor förändring samt att inta ett lugn och andningens påverkan "

" Jag känner skillnad både i kroppen men framför allt så förstår jag varför det känns på ett eller annat sätt i min kropp. Och min massageterapeut sa att jag hade jättebra cirkulation i större delen av kroppen "

" Jag har fått ökad kroppsmedvetenhet och lärt mig hur jag ska ta hand om kroppen bättre " 

Vem är jag?

Jag heter Monica Wickbom och arbetar sedan många år som Kroppsterapeut och som
Zhineng Qigong instruktör och med anpassade Feldenkreis rörelser som Bones for Life instruktör
samt som Coach i självledarskap och Lifespider coach med kartläggning av inre drivkrafter och livsmål,

Jag brinner för att skapa en bra och hälsosam livskvalitet, kroppslig och själslig medvetenhet och välbefinnande,
att fortsätta vara nyfiken på livet och lära sig nya saker.

Jag vill se människor må bättre och utnyttja sin fulla potential, både kroppsligt och själsligt.
Att kunna lindra det akuta men också hjälpa till självhjälp, att förändra, stärka och förbättra.
Att förlösa orsaker bakom symtom, besvär och rädslor.

Att stärka kropp och själ, att våga återerövra den kapacitet vi kanske tror vi förlorat och utforska nya territorium.
 
Att se till dina egna behov och skapa utrymme för dig själv, det kan ingen annan göra åt dig.
Men du kan få hjälp, stöd, kunskap och vägledning att hitta det som är bra och fungerar för dig.  

Välkommen!

Monica Wickbom